ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2014. január 1.-től)

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf") a www.fanori.hu weboldalon Tamandl Nóra által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, Tamandl Nóra és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.fanori.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBÓL

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő terméket és a kép alatt található üzenetküldési funkcióval azt megrendelheti. A megrendelés részletei emailben kerülnek pontosításra.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy Tamandl Nóra által értékesített termékek, egyedi, kézzel gyártott termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik Tamandl Nóra nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. 
 
Tamandl Nóra a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig van kötve, amíg egy adott termék fellelhető a webshopban, a weboldalon elérhető. A termékek fotóit a vonatkozó megrendelések kézhezvételét követően levesszük a honlapról. A honlapon meg nem található termékre megrendelést nem lehet leadni, kivéve az egyedi ékszerek rendelését. Erre nézve az "Egyedi termékek megrendelése" címszó alatt, lejjebb talál információkat. 
 
A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 
A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor Tamandl Nóra emailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítjük.
 
Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Tamandl Nóra nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Tamandl Nóra a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: (i) korábbi banki átutalás esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét, (ii) korábbi utánvétes fizetés kérése esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg utánvétes fizetés helyett megfizeti a vételárat és a kétszeri kézbesítés díját (1x utánvétes szállítási díj + 1x utalásos szállítási díj) banki átutalással. A vásárolt terméket a fenti összegeknek (a második kézbesítés díja, vagy a vételár és a kétszeri kézbesítés díja) a webshopban való fizetéstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a fuvarozónak.
 
Amennyiben (i) Tamandl Nóra felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben Tamandl Nóra nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé. 
 
A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.fanori.hu webcímen és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen. Telefonon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. 
 
A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar. 
 
A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő adását követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.
 
Termékek ára, a vásárlás költségei
 
A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. Tamandl Nóra nem az ÁFA törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 
 
A termékek árán kívül szállítási díjat a vevőnek nem kell fizetnie.
 
Amennyiben a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (Tamandl Nóra bankszámláján jóváírásra), úgy Tamandl Nóra szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.
 
A megrendelt termékek árát tartalmazó számlát Tamandl Nóra a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.
 
Szállítási feltételek
 
A megrendelést követően, a megrendelt termék(ek) árának vevő általi kifizetését és Tamandl Nóra részére történő jóváírását követő 10 munkanapon belül átadjuk a megrendelt termékeket a fuvarozónak.
 
A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban – egyedi készítésű papírdobozban, a papírdobozt pedig párnás borítékba téve - adjuk át a fuvarozónak kiszállításra. A megrendelt termék(ek)et a Magyar Posta szállítja házhoz. Tamandl Nóra a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A kiszállítás a Magyar Posta saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg. A Magyar Posta általában az átadást követő 1 munkanapon belül kiszállítja a csomagot.
 
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.
 
Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.
 
Elállás joga
 
A jelen ászf alapján a www.fanori.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.
 
A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf "Cégadatok" fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Tamandl Nóra nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.
 
Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Tamandl Nóra részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Tamandl Nóra részére visszaküldeni.
 
Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Tamandl Nóra a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Tamandl Nóra jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Tamandl Nóra a szállítási költséget nem térití vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.
 
A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).
 
Egyedi termékek megrendelése
 
Lehetőség van arra, hogy emailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, forma) alapján egyedi kérésre készítsünk ékszert a vevő részére.
 
Egyedi kérésre több példányban gyártott ékszer:
 
Amennyiben a vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban meg nem tiltja, úgy az általa kívánt szempontok alapján megtervezett ékszerből több példány készül, amelyet az elkészültét követően megjelentetünk az webshopban a többi ékszerhez hasonló módon. Az ékszer elkészültéről és a webshopban való megjelenéséről emailben értesítjük az igénylőt. Ezt követően az igénylő az általános eljárás szerint vásárolhatja meg az egyedi ékszert a webshopból.
 
Kizárólagos egyedi ékszer:
 
Amennyiben a vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban igényli, Tamandl Nóra vállalja, hogy az egyeztetett módon megtervezett ékszerből egyetlen darabot készít és a megrendelést követő legalább 1 évig nem készít további darabokat a kérdéses ékszerből. Ennek a felára a hasonló ékszer árának a 200%-a. Ebben az esetben az ékszer elkészítését követően szintén felkerül a webshopba, azonban "Lefoglalva" jelzéssel lesz ellátva. Az ékszer elkészültéről és a webshopban való megjelenéséről emailben értesítjük az igénylőt. Ezt követően az igénylő az általános eljárás szerint vásárolhatja meg az egyedi ékszert a webshopból. Az 1 éves határidőt a megrendelés Tamandl Nóra általi visszaigazolásától kell számítani.
 
Amennyiben a vevő hozzájárul, hogy az egyedi megrendelésű ékszerből további példányok is készüljenek és azok a webshopban értékesítésre kerüljenek, úgy az általános elállási jog illeti meg a vevőt ezen egyedi ékszer tekintetében is. Ezzel ellentétben, ha a vevő kizárólagos egyedi ékszer gyártását rendeli (amely esetében nem járul hozzá, hogy 1 éven belül további példányok készüljenek), úgy a vevőt nem illeti meg az elállási jog, tekintve, hogy a kérdéses ékszer kizárólag az ő részére értékesíthető.
 
Szavatosság - Garancia
 
Amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Tamandl Nóra köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.
 
Tamandl Nóra csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha Tamandl Nóra az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Tamandl Nóra csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján -http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag
 
A Termékismertetőben leírt égetési technikának köszönhetően jelentősen csökken az üveg törékenysége, azonban nagy ütés hatására, nem rendeltetésszerű használat esetén az ékszerek üveg része eltörhet. Az ékszer üvegrészének eltöréséért ez esetben felelősséget nem vállalunk. 
 
A hibás termék kijavítása céljából kérjük, hogy küldjék meg részünkre a hibás terméket (minden részét), továbbá a termék eredetének igazolása céljából a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát is. Amennyiben az itt felsorolt dokumentumot a vevő nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről egyébként nem egyértelmű, hogy az Tamandl Nóra által készített termék, úgy Tamandl Nóra nem köteles a szavatossági igényt teljesíteni.
 
Amennyiben a kijavításra megküldött termékkel együtt a vevő megküldte ugyan a hivatkozott dokumentumot, ám ezzel együtt a termékkel kapcsolatban kétség merül fel, hogy az valóban Tamandl Nóra által gyártott termék-e, úgy Tamandl Nóra jogosult a rendelkezésére álló adatok (ideértve, de nem kizárólag a webshop archív adatait) alapján igazolni, hogy a kérdéses terméket nem ő gyártotta és így a szavatossági igény érvényesítését visszautasítani. 
 
Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy Tamandl Nóra nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni. 
 
Amennyiben a termék meghibásodásával együtt a termék egy része elvész, úgy a vásárlástól számított 6 hónapon belül Tamandl Nóra vállalja, hogy kicseréli a terméket annak ellenére, hogy a termék egy része hiányzik. Tamandl Nóra nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött szerelék állapota alapján egyértelműen igazolható, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás (például a szerelék jelentősen össze van nyomódva, amelyből arra lehet következtetni, hogy erős ütés érte).
 
Amennyiben viszont ugyanezen meghibásodás a termék vásárlását követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy Tamandl Nóra csak akkor köteles a terméket kicserélni, ha a vevő a rész hiányában is igazolni tudja, hogy a termék már a vásárláskor is hibás volt. 
 
Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan Tamandl Nóra nem tartozik szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel postázza vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) Tamandl Nórát terhelik.
 
Panaszügyintézés helye, módja
 
Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.
 
- levélben: 8924 Alsónemesapáti, Kossuth u. 34.
 
- emailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
- telefonon: 06 30 474 96 88 – munkanapon 9-17 óra között,
 
Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.
 
A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
 
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
 
megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
 
jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
 a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
 az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
 az ezüstékszer értékesítési tevékenységet a Magyar Kereskedelmi és Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi (bővebb információt a www.mkeh.gov.hu weboldalon talál);
 Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.
 A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.
 
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
Tamandl Nóra a www.fanori.hu honlap üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.
 Általános rendelkezések
 A www.fanori.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
 Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
 Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
 Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet Társaságunk minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén található linkre való kattintással, egy így megküldött emailben lehet leiratkozni hírlevél szolgáltatásunkról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését.
 Társaságunk törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt (szerződés meghiúsult, vagy teljesítve lett), vagy az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). Társaságunk, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerinti, a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszok, elállás intézése végett. Ezen határidő leteltét követően Társaságunk törli a felvett adatokat.
 Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségünknek Társaságunk a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló emailben található linken keresztül tesz eleget. Társaságunk részére megküldött emailben feltett, erre irányuló kérdéseket Társaságunk 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.
 Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 
  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen
 
A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 Hírlevelek küldése
 Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.
 A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.
 A feliratkozás alapján Társaságunk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az Általános Szerződési Feltételekben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható
 Társaságunk (a reklámozó) és a Társaságunkkal kapcsolatban álló, a hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (a reklám közzétevője) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
 A www.fanori.hu weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat egy, Társaságunk által megbízott, ezen tevékenységre szakosodott magyar cég (adatfeldolgozó) dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységét az adatvédelmi törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végzi.
 
Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.